G D P R   /   Chráníme Vaše osobní údaje

Vzhledem k námi provozovaným činnostem částečně nakládáme s osobními daty. Vnímáme citlivost vašich dat a plně respektujeme vaše právo na soukromí. Vaše data chráníme a zavazujeme se je jakkoli neposkytovat třetím stranám.

Společnost Rájovská s.r.o. zavedla pravidla, jimiž naplňuje požadavky nařízení o ochraně údajů (EU) 2016/679 – General Data Protection Regulation (dále jen GDPR).

V rámci provedené široké analýzy oblastí, v nichž nakládáme s osobními daty, jsme definovali, za jakým účelem tato data zpracováváme a uchováváme a porovnali výsledky s právními tituly, jež nám určují povinnost vybraná data archivovat.

Odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů

Fyzická osoba má právo odvolat již udělený souhlas se zpracováním osobních údajů. Odvolání souhlasu – stačí zaslat email na emailovou adresu info@rajovska.cz a uvézt konkrétní odvolání souhlasu.

Právo být zapomenut

Fyzická osoba má právo být zapomenuta (výmaz osobních údajů ze všech databází). O výmaz osobních údajů lze požádat emailem na emailovou adresu info@rajovska.cz

Právo být zapomenut má subjekt údajů kdykoliv a výmaz je proveden u všech osobních údajů, kterých se netýká jiná zákonná povinnost.